Dyrekcja:

Dyrektor mgr Iwona Grabska

Wicedyrektor mgr Małgorzata Białomyzy